Sake Tartar

Chopped salmon, avocado, scallions, sesame oil, and ponzu sauce.